Changchun No. 1 Experimental Primary School

Updated : 2019-03-15Source : CCFAO
【Fonts: A+ A A- Print

Changchun No. 1 Experimental Primary School was founded in 1935. The school was originally named Xinjing Teli Dajing Road Primary School. In 1962, it was renamed Changchun No. 1 Experimental Primary School.